Robert Matijašić akademik

Na izbornoj skupštini Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koja se održala u Zagrebu 16. svibnja 2024., predsjednik Humanističkog društva Histria Robert Matijašić  izabran je za redovitog člana HAZU u Razredu za društvene znanosti. Nella seduta elettorale dell’Accademia croata di scienze ed arti, tenuta a Zagabria il 16 maggio 2024, il presidente della Società umanistica Histria […]

Differentia seu confinium (Vodnjan / Dignano)

predstavljanje knjige / presentazione del libro DIFFERENTIA SEU CONFINIUM Prostor između Vodnjana i Savičente u 15. i 16. stoljeću Il territorio tra Dignano e Sanvincenti nel XV e XVI secolo  autorica i urednica / autrice e curatrice Danijela Doblanović Šuran petak /venerdì, 09-02-2024, 18.00h Vodnjan / Dignano, Sala za vjenčanja / Sala degli sposalizi Knjigu […]