BROCHURE III

Mednarodna znanstvena konferenca: Začetki spomeniške službe v Istri. Študijski dan o istrski kulturni dediščini

Convegno scientifico internazionale: Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria. Giornata di studio sul patrimonio culturale istriano

Međunarodni znanstveni skup: Počeci konzervatorske službe u Istri. Studijski dan o istarskoj kulturnoj baštini

brochure_civica commissione_cop ISBN 978-961-92235-9-9
Anno / Leto 2011
Pagine / Strani 32
A cura di / Urednik Deborah Rogoznica
Comitato di redazione/ Uredniški odbor Marijan Bradanović, Dean Krmac, Deborah Rogoznica, Matej Župančič
Format / Formato 15 x 21
Prezzo / Cena esaurito / pošla