BROCHURE V

Mednarodna znanstvena konferenca: Carpaccio. Sacra conversatio: Kontekst, ikonografija, raziskave. Študijski dan ob 500-letnici koprske oltarne pale

Convegno scientifico internazionale: Carpaccio. Sacra conversatio: Contesto, iconografia, indagini. Giornata di studio a 500 anni dalla Pala di Capodistria

Međunarodni znanstveni skup: Carpaccio. Sacra conversatio: Kontekst, ikonografija, istraživanja. Studijski dan povodom 500-godišnjice koparske oltarne pale

ovitekpol ISBN 978-961-7007-00-8
Anno / Leto 2016
Pagine / Strani 32
A cura di / Urednik Maja Plahutnik Nahtigal
Comitato di redazione/ Uredniški odbor Edvilijo Gardina, Dean Krmac, Maja Plahutnik Nahtigal, Daniela Tomšič, Matej Župančič
Format / Formato 15 x 21
Prezzo / Cena
esaurito / pošla

 e-brochure