HISTRIA COLLOQUIUM III

Prvi moderni popis stanovništva u Istri / Il primo censimento demografico moderno in Istria / Prvi moderni popis prebivalstva v Istri

censimento_cop

ISBN

978-961-93210-4-1

Anno / Leto

2012

Pagine / Strani

446

A cura di / Urednik

Aleksej Kalc

Comitato di redazione/ Uredniški odbor

Danijela Doblanović, Aleksej Kalc, Dean Krmac, Robert Matijašić, Deborah Rogoznica, Matej Župančič

Sozaložnik / Coeditore:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Format / Formato

15 x 21

Prezzo / Cena

18,00 €

HISTRIA COLLOQUIUM II

Epidemične bolezni v Istri v 19. in 20. stoletju / Le malattie epidemiche in Istria tra ‘800 e ‘900 / Zarazne bolesti u Istri u 19. i 20. stoljeću

Malattie-epidemiche_cop

ISBN

978-961-92235-7-4

Anno / Leto

2010

Pagine / Strani

196

A cura di / Urednik

Ante Škrobonja

Comitato di redazione/ Uredniški odbor

Dean Krmac, Euro Ponte, Deborah Rogoznica, Matej Župančič

Format / Formato

15 x 21

Prezzo / Cena

12,00 €