Gavardo de GAVARDO (Koper, 1701 – Pariz, 1736), opat, pesnik, libretist.

logo_IBL-DBI-2

 

 

 

Gavardo GavardoGavardo de GAVARDO (Koper, 1701 – Pariz, 1736), opat, pesnik, libretist.

Iz biografskih podatkov ni razvidno, kdaj in koliko let je mladi Gavardo obiskoval koprski Collegio dei Nobili. P. Stancovich ga označuje kot značajnega in izobraženega mladeniča, nadarjenega pesnika, razgledanega v znanosti, kulturi in različnih jezikih. V letih 1722-1724 je obiskoval padovansko univerzo, kjer je študiral pravo in se zatem vrnil v Koper. Tu je vstopil v Akademijo dei Risorti in v krogu domačih literatov in pesnikov recitiral svoje pesmi. Leta 1729 se je pri 28-ih letih odpravil v Benetke in se po daljšem iskanju priložnostne zaposlitve ustalil pri ugledni plemiški družini Zaccaria-Vendramin kot domači učitelj. Oktobra 1733 se je kljub očetovemu nasprotovanju odpravil v Anglijo, ki je bila takrat cilj in upanje mnogih italijanskih glasbenikov, slikarjev, pesnikov, pevcev in literatov, da bodo tam uspeli in zasloveli. V Londonu je Gavardu sprva pomagal grof Imberti, stric Gian Rinalda Carlija, kasneje pa se je ustalil pri lordu Hamiltonu in se preživljal z maševanjem. Postopno mu je uspelo priti v stik s člani italijanske operne hiše Haymarket, kjer je vodilno vlogo igral slavni skladatelj Georg Friedrich Händel, odločujoč za njegovo kariero libretista pa je bil prihod slavnega italijanskega skladatelja Nicola Porpore, ki je v letih 1733-1736 vodil operno hišo Opera of the Nobility, ki jo je ustanovila skupina angleških plemenitašev pod vodstvom waleškega princa Federicka. Operni ansambel pod Porporovim vodstvom je bil zlasti uspešen v sezoni 1733/34, ko so predstave potekale v Lincoln’s Inn Fields theatre in žele pri občinstvu velikanski uspeh zaradi znamenitih pevcev-kastratov, kakršna sta bila Farinelli in Senesino, ter pevka Francesca Cuzzoni. Gavardo je v Porporovem ansamblu opravljal delo libretista, kjer se je najprej izkazal s predelavo Händlove opere Ottone, re di Germania, zlasti pa z libretom za Porporovo opero Mitridate. Čeprav v senci mnogo slavnejšega libretista Paola Rollija, je Gavardo s svojim delom prevajalca, učitelja italijanskega jezika in libretista zaslovel in že toliko zaslužil, da je lahko očetu Christoforu v Koper pošiljal denar za postopno odplačilo družinskih dolgov, vendar so mu prekomerni napori in neustrezna angleška klima načeli zdravje, zato se je julija 1736 odpravil na zdravljenje v znano termalno kopališče Passy pri Parizu. Tudi v Franciji je s pomočjo princese iz Carignana iskal primerno zaposlitev ter prišel v stik s princem Henryjem de Bourbonom-Condéjem, vendar se je zaradi vedno slabšega zdravstvenega stanja odločil, da se vrne v domači Koper. Sredi priprav na potovanje v domovino pa ga je v drugi polovici septembra 1736 prehitela smrt. Pokopan je v Parizu v cerkvi Saint-Sulpice. Gavardov portret s posvetilnim napisom v latinskem jeziku, ki ga hrani Pokrajinski muzej v Kopru, je edina dragocena priča o njegovi pomembni vlogi in delu na glasbenem in literarnem področju, pa tudi o njegovi žalostni življenjski usodi.

 

Gavardo de GAVARDO (Capodistria, 1701 – Parigi, 1736), abate, poeta e librettista.

Dalla documentazione disponibile non è chiaro quando e per quanto tempo il giovane Gavardo frequentò il Collegio dei Nobili a Capodistria. Pietro Stancovich lo definisce come giovane di carattere ed educato, poeta di talento, versato nelle scienze, nella cultura e nelle diverse lingue. Negli anni 1722-1724 frequentò l’Università di Padova, dove studiò legge ritornando poi a Capodistria. Qui entra nell’Accademia dei Risorti recitando le proprie poesie nell’orbita dei poeti e letterati locali. Alla ricerca di un lavoro occasionale, nel 1729 si recò a Venezia stabilendosi presso la nobile famiglia degli Zaccaria-Vendramin in qualità di insegnante privato. Nell’ottobre del 1733, nonostante le obiezioni del padre si recò in Inghilterra, che all’epoca era la meta ambita di molti musicisti, pittori, poeti, cantanti e scrittori italiani desiderosi di raggiungere notorietà e successo. A Londra fu inizialmente aiutato dal conte Imberti, zio di Gian Rinaldo Carli, trovando successivamente lavoro presso Lord Hamilton in qualità di sacerdote. A poco a poco riuscì a mettersi in contatto con i membri dell’Opera Italiana Haymarket, dove ebbe un ruolo importante il famoso compositore Georg Friedrich Händel. Decisivo per la sua carriera di librettista fu l’arrivo del famoso compositore italiano Nicola Porpora, che nel 1733-1736 guidò l’Opera of the Nobility, istituita da un gruppo di nobili inglesi sotto la direzione del Principe di Galles Frederick. L’Opera riscosse un particolare successo di pubblico nella stagione 1733/34, quando le prestazioni si svolsero nel Lincoln’s Inn Fields theatre e alla presenza di celebri cantanti-castrati, come Farinelli e Senesino e della cantante Francesca Cuzzoni. Gavardo lavorò nell’Opera di Porpora come librettista, dove prima dimostrò la sua bravura con l’adattamento dell’opera di Händel Ottone, re di Germania, ma in particolare con il libretto per l’opera di Porpora Mitridate.  Anche se all’ombra del più famoso librettista Paolo Rolli, con il suo lavoro di traduttore ed insegnante di lingua italiana nonché librettista Gavardo riuscì ad avere successo e ad inviare al padre Cristoforo a Capodistria denaro per ripagare i debiti di famiglia. Ma il lavoro eccessivo e l’inadeguato clima inglese gravarono sulla sua salute in modo che nel luglio del 1736 decise di recarsi nel noto centro di cure termali a Passy presso Parigi. Anche in Francia, con l’aiuto della principessa di Carignano e alla ricerca di un lavoro, entrò in contatto con il principe Henry de Bourbon-Condé, ma a causa del peggioramento dello stato di salute decise di tornare a Capodistria. Nel mezzo dei preparativi per il viaggio di ritorno in patria, nella seconda metà del settembre 1736, morì. Fu sepolto a Parigi nella chiesa di Saint-Sulpice. Il ritratto di Gavardo con l’iscrizione dedicatoria in latino, in possesso del Museo regionale di Capodistria, rappresenta l’unica preziosa testimonianza del suo importante ruolo nel campo musicale e letterario, così come della sua triste storia di vita.