HISTRIA COLLOQUIUM I

Krkavčanski Kamen

Krkavcanski-Kamen_cop
Bookshop:

Add to basket

ISBN 978-961-92235-1-2
Anno / Leto 2008
Pagine / Strani 120
A cura di / Urednik Matej Župančič
Comitato di redazione/ Uredniški odbor Marino Baldini, Dean Krmac, Deborah Rogoznica, Matej Župančič
Format / Formato 15 x 21
Prezzo / Cena 9,00 €

Krkavčanski Kamen že dolgo na razne načine veže zanimanje domačinov, ki v njem vidijo neločljivi del svoje kulturne krajine in tudi materialne in nematerialne dediščine. Odkar je nanj opozoril mladi Vinko Šribar, vzbuja že več kot pol stoletja tudi zanimanje strokovnjakov. Danes se strokovna mnenja ob Kamnu še krešejo glede pomena Kamna v krajini, pa tudi ob poskusih razlage obeh reliefov in ob dataciji nastanka.

Zbornik vsebuje prispevke z Razgovora strokovnjakov z domačini v Krkavčah 18. maja 2007 in še nekatere tekste, ki na različne načine poskušajo odgovoriti na še zmeraj odprta vprašanja.

 

La Pietra di Carcauze già da diversi anni attrae l’interesse della popolazione locale, la quale vede in essa una parte integrante del proprio paesaggio culturale ma anche del patrimonio materiale e spirituale. Già da più di mezzo secolo invoca anche l’attenzione degli esperti in seguito alla segnalazione di Vinko Šribar. I pareri scientifici a riguardo del ruolo nel paesaggio sono oggi contrastanti come anche le interpretazioni dei due rilievi scolpiti e della datazione del monolite.

Il volume raccoglie le relazioni della giornata di studio Esperti e paesani a confronto, tenutasi a Carcauze il 18 maggio 2007, ed altri contributi che propongono diverse soluzioni alle questioni ancora aperte.

 

Kazalo / Indice

Beseda uredništva

 

Predstavitev / Presentazione:

Krkavče – Carcauze (04/04/2012)