HISTRIA COLLOQUIUM III

Prvi moderni popis stanovništva u Istri
Il primo censimento demografico moderno in Istria
Prvi moderni popis prebivalstva v Istri

censimento_cop
Bookshop:

Add to basket

ISBN

978-961-93210-4-1

Anno / Leto

2012

Pagine / Strani

446

A cura di / Urednik

Aleksej Kalc

Comitato di redazione/ Uredniški odbor

Danijela Doblanović, Aleksej Kalc, Dean Krmac, Robert Matijašić, Deborah Rogoznica, Matej Župančič

Sozaložnik / Coeditore:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Format / Formato

15 x 21

Prezzo / Cena

18,00 €

 

Popis stanovništva iz 1857. prekretnica je na području habsburške demografske statistike. Označio je prijelaz iz ograničenih sustava popisivanja provođenih u vojne i porezne svrhe u sustav sveobuhvatnih popisa općeg i spoznajnog karaktera kakvi se i danas provode.
Studijskim danom “150 godina od prvog modernog habsburškog popisa stanovništva” održanog u Puli točno na obljetnicu popisivanja – 31. listopada 2007. – željelo se skrenuti pozornost na ovaj miljokaz popisne statistike i ponuditi pregled izvora, podataka i istraživanja za područje Istre i susjednih regija.

Il censimento della popolazione del 1857 segna una svolta nel campo della statistica demografica asburgica. Esso indica il passaggio da un sistema censuario circoscritto e finalizzato a precisi scopi militari e fiscali ad un sistema di carattere generale e conoscitivo come viene inteso ancora oggi.
La giornata di studio “150 anni dal primo censimento asburgico moderno”, svoltasi a Pola nel giorno preciso della ricorrenza – il 31 ottobre 2007 – ha voluto richiamare l’attenzione su questa pietra miliare della statistica censuaria e proporre una panoramica sulle fonti, sui dati e sulle ricerche inerenti alla regione istriana e le aree contermini.

 

sadržaj / kazalo / indice

prefazione / predgovor      uvod / introduzione (Robert Matijašić)      spremna beseda / presentazione

 

predstavljanje / presentazione / predstavitev (Pula-Pola, 12/03/2013)

prikazi / recensioni