HISTRIA DOCUMENTUM VII

Verlustliste | Popis gubitaka | Seznamek izgub | Lista delle perdite

(1914-1919)

Istrien | Istra | Istria

Bookshop:   

Add to basket

ISBN 978-961-7007-04-6

Anno / Leto: 2018

Pagine / Strani: 460 + USB card (13.204 entries)

A cura di / Urednik: Robert Matijašić

Comitato di redazione / Uredniški odbor:
Dean Krmac, Brigitta Mader, Robert Matijašić, Deborah Rogoznica, Matej Župančič.

Format / Formato: 21 x 26 cm

Prezzo / Cena: 40,00 €

Djelo sadrži 13.204 imena istarskih vojnika poginulih, ranjenih ili zarobljenih tijekom prvog svjetskog rata. Imena, sa svim osobnim podacima i podacima o postrojbi kojoj su pripadali, preuzeta su iz Popisa gubitaka (Verlustliste), službenog popisa kojeg je c. i kr. Ministarstvo rata objavio u 709 sveščića između 1914. i 1919. godine i koji ukupno donosi više od 2 milijuna imena pripadnika austrougarske vojske. Djelo može se smatrati prvim pokušajem kvantifikacije vojnih gubitaka Velikoga rata te individualizacije imena tisuća istrana koji su predugo bili zaboravljeni.

Il volume contiene 13.204 nomi di soldati istriani caduti, feriti o fatti prigionieri nel corso della prima guerra mondiale. I nominativi, con i relativi dati anagrafici e il corpo di appartenenza, sono stati attinti alla Lista delle perdite (Verlustliste), l’elenco ufficiale che l’i. e r. Ministero della Guerra ha pubblicato in 709 fascicoli, usciti tra il 1914 ed il 1919, con complessivi oltre 2 milioni di nomi di militari dell’esercito-austroungarico. L’opera può considerarsi quale il primo tentativo di quantificare le perdite militari della Grande guerra e di dare un nome alle migliaia di istriani per troppo tempo rimasti nell’oblio.

Knjiga vsebuje 13.204 imen istrskih vojakov, ki so med prvo svetovno vojno padli, bili ranjeni ali ujeti. Imena z vsemi osebnimi podatki in informacijami o enotah katerim so pripadali, so prevzeti iz Seznamka izgub (Verlustliste), uradnega popisa, ki ga je c. in kr. Vojno ministrstvo objavilo v 709 zvezkih med letoma 1914 in 1919 in ki skupno vsebuje več kot 2 milijona imen pripadnikov avstroogrske vojske. Delo se lahko šteje kot prvi poskus kvantificiranja vojaških izgub v Veliki vojni in individualizacije imen tisočin istranov, ki so predolgo ostala pozabljena.

Der Band enthält die Namen von 13.204 istrischen Soldaten, die während des Ersten Weltkriegs gefallen, verwundet oder gefangen genommen wurden. Die Namen mit ihren persönlichen Daten und der militärischen Einheit, der sie angehören, stammen aus der Verlustliste, der offiziellen Liste, die das k. u. k. Kriegsministerium in 709 Heften zwischen 1914 und 1919 veröffentlichte und worin insgesamt über 2 Millionen Mitglieder der österreichisch-ungarischen Armee verzeichnet sind. Die Arbeit kann als erster Versuch betrachtet werden, die militärischen Verluste des Ersten Weltkriegs zu quantifizieren und jenen Tausenden von  Istriern einen Namen zu geben, die zu lange in Vergessenheit geraten waren.

Uvodna bilješka – Cenno introduttivo – Uvodna beseda – Zum Geleit

prikazi / recensioni

predstavljanje / presentazione