ISTARSKI SABOR – 150 godina / DIETA ISTRIANA – 150 anni / ISTRSKI ZBOR – 150 let

Zasnova in organizacija / Ideazione e organizzazione:

Humanistično društvo Histria / Società umanistica Histria / Humanističko društvo Histria

Povijesni muzej Istre, Pula / Museo storico dell’Istria, Pola

 

Istrski zbor, nastal na podlagi februarskega cesarskega patenta iz leta 1861, je v času svojega delovanja (1861-1918) predstavljal najvišji parlamentarni in administrativni organ Istre. Sedež je imel v Poreču, medtem ko so se zasedanja v zadnjem obdobju odvijala v Pulju in Kopru. Zbor je imel veliko vlogo pri oblikovanju javnega življenja npr. na področjih zdravstva, šolstva, javnih del, kmetijstva, trgovine. Na čelu Zbora je bil pokrajinski kapetan, ki je bil izbran izmed enega od poslancev. Prvi je na tem položaju stal markiz Giampaolo de Polesini.

 

La Dieta istriana, nata in seguito alla patente imperiale di febbraio del 1861, ha costituito negli anni della sua esistenza (1861-1918) il massimo organo assembleare ed amministrativo dell’Istria. La sua sede è stata fissata a Parenzo mentre
nell’ultimo periodo le sue sedute si sono svolte a Pola e a Capodistria. Le sue competenze spaziavano nei principali campi della vita pubblica come per es. la sanità, l’istruzione, le opere pubbliche, l’agricoltura, il commercio. A capo della Dieta stava il capitano provinciale, scelto fra uno dei suoi deputati. Primo di questi è stato il marchese Giampaolo de Polesini.

 

Razstava / Mostra / Izložba

Predavanja / Conferenza / Izlaganja

Promocije / Promozioni

Publikacija / Pubblicazione

Viri / Fonti / Izvori