Istrska državna železnica / La Ferrovia Istriana dello Stato / Istarska državna željeznica

Istrska državna železnica je eden večjih javnih projektov moderne Istre. Zgrajena je bila predvsem v vojaške namene, vendar je bil njen prispevek h gospodarskemu, družbenemu, demografskemu in kulturnemu razvoju nedvomno pomemben in daljnosežen. Gradnja železnice je dokumentirana na 25 fotografijah, ki jih je posnel Josef Löwy, eden vodilnih avstrijskih fotografov 19. stoletja ter lastnik priznanega podjetja za fotografsko reprodukcijo in tisk. Fotografije iz serije k. k. Istrianer Staatsbahn sodijo na sploh med najstarejše v Istri in imajo zato tudi veliko zgodovinsko vrednost: prikazujejo takšen istrski pejsaž, kot si ga danes sploh ne predstavljamo.

La Ferrovia Istriana dello Stato rappresenta una delle maggiori opere pubbliche dell’Istria moderna. Aldilà dei fini di carattere prevalentemente militare, i benefici economici, sociali, demografici e culturali che ne derivarono furono indubbiamente notevoli e lungimiranti. La fase di costruzione della ferrovia è documentata da 25 fotografie riprese da Josef Löwy, uno dei maggiori fotografi austriaci del XIX secolo nonché proprietario di un rinomato esercizio di riproduzione fotografica e di stampa. Le riprese della serie k. k. Istrianer Staatsbahn si collocano in assoluto tra le prime effettuate in Istria e assumono pertanto anche un notevole valore storico: esse rivelano un panorama istriano oggi inimmaginabile.

Istarska državna željeznica ubraja se u najznačajnije javne projekte u modernoj Istri. Uz pretežno vojne ciljeve, gospodarska, društvena, demografska i kulturna korist proizašla iz željeznice nedvojbeno je bila zamašna i dalekosežna. Faza izgradnje željeznice dokumentirana je na 25 fotografija, koje je snimio Josef Löwy, jedan od vodećih austrijskih fotografa 19. stoljeća i vlasnik međunarodno cijenjenog pogona za umnožavanje fotografija i izdavaštvo. Fotografije iz serije k. k. Istrianer Staatsbahn svrstavaju se među najstarije snimljene u Istri, što im daje i značajnu povijesnu vrijednost: prikazuju danas nezamisliv istarski pejzaž.

Die Istrianer Staatsbahn ist eine der bedeutendsten öffentlichen Einrichtungen des modernen Istrien.  Abgesehen vom vorwiegend militärischen Nutzen waren die positiven Auswirkungen des Bahnbaus zweifellos auch in wirtschaftlicher, sozialer, demografischer und kultureller Hinsicht beträchtlich und zeugen von weitblickender Planung. Die Errichtung der Bahnlinie wird durch 25 Fotografien dokumentiert, die von Josef Löwy, einem der bedeutendsten österreichischen Fotografen des 19. Jahrhunderts und Inhaber einer international angesehenen Foto- und Druckanstalt, aufgenommen wurden. Die Fotografien der Serie k. k. Istrianer Staatsbahn zählen zu den frühesten fotografischen Aufnahmen Istriens, weshalb ihnen nicht zuletzt als Zeugnisse einer heute kaum noch vorstellbaren Landschaft historische Bedeutung zukommt.

 

Razstava / Mostra / Izložba / Ausstellung:

Pula / Pola / Pulj

Koper / Capodistria / Kopar

Buzet / Pinguente

 

Konference / Conferenze:

Binari dimenticati

La Ferrovia meridionale – 160 anni

Publikacija / Pubblicazione:

Istrianer Staatsbahn