KULTURNA DEDIŠČINA ISTRE / IL PATRIMONIO CULTURALE DELL’ISTRIA / KULTURNA BAŠTINA ISTRE

DSCN1022

Zasnova in organizacija / Ideazione e organizzazione / Ideja i realizacija :

Humanistično društvo Histria – Società umanistica Histria – Humanističko društvo Histria

 

V letih 1880 in 1881 je bila  v Kopru ustanovljena in uradno organizirana Občinska arheološka komisija (Civica Commissione Archeologica). V svojem delovanju se ni omejevala zgolj na arheologijo, temveč je po vzoru takratnih zgodovinskih društev in po svojem pravilniku varovala in zbirala vse vrste predmetov in dokumentov iz preteklosti. V sodelovanju z Občino so njeni člani pristopali k evidentiranju in zbiranju predmetov koprske kulturne dediščine. Ta datum tako lahko obravnavamo kot začetek uradnega varovanja kulturne dediščine na lokalnem nivoju in organizirane spomeniške službe v Istri, torej še pred ustanovitvijo Società Istriana di Archeologia e Storia Patria v Poreču.

 

La Civica Commissione Archeologica di Capodistria fu fondata e organizzata ufficialmente dal Municipio di Capodistria tra il 1880 e il 1881; nel suo operato non si limitava all’archeologia ma, sul modello delle società storiche del periodo e in base al proprio statuto, si dedicava alla raccolta e alla tutela di tutti i tipi di oggetti e documenti del passato. In collaborazione con il municipio, i suoi membri si dedicavano alla ricerca e alla raccolta dei beni storico-artistici. Questa data può quindi essere considerata come l’inizio della tutela organizzata del patrimonio culturale a livello locale e a livello istriano  ancor prima dell’istituzione della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria di Parenzo.

 

Simpoziji / Convegni
Publikacije / Pubblicazioni