PRIMA ESPOSIZIONE PROVINCIALE ISTRIANA

Zasnova in organizacija / Ideazione e organizzazione / Ideja i realizacija / Idee und Realisierung:

Humanistično društvo Histria – Società umanistica Histria – Humanističko društvo Histria

 

V sodelovanju z / In collaborazione con / U suradnji sa / Unter Mitarbeit von:

Unione Italiana, Università Popolare di Trieste / Italijanska unija, Ljudska univerza Trst / Talijanska unija, Narodno sveučilište u Trstu

 

Posojevalec fotografskega gradiva / Prestatore del materiale fotografico / Fotografsku građu posudili / Leihgeber des  fotografischen Materials:

Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste / Mestni muzeji za zgodovino in umetnost Trst / Gradski muzeji povijesti i umjetnosti u Trstu

 

Partnerji / Con la partecipazione di / Ostali suradnici / Partner:

Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” Capodistria / Skupnost Italijanov “Santorio Santorio” Koper; Povijesni muzej Istre u Puli / Museo storico dell’Istria, Pola; Etnografski muzej Istre / Museo etnografico dell’Istria, Pazin; Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi” / Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče “Carlo Combi”

 

La Prima Esposizione Provinciale Istriana rappresenta la prima rassegna che in ambito alla monarchia asburgica intendeva valorizzare il patrimonio artistico e culturale istriano e presentare le più nuove scoperte della creatività umana. Il 1° maggio 1910 venne inaugurata a Capodistria la mostra universale che rimase aperta fino a ottobre. Fu organizzata sul modello delle fiere mondiali e presentava al pubblico lo sviluppo culturale, storico ed economico dell’Istria dalla preistoria al XX secolo. Era divisa in 7 sezioni: Agraria, Industriale, Marittima (con acquario), Didattica, Belle arti – scienze – lettere, Stabilimenti balneari – stazioni climatiche – villeggiatura sportiva, Corporazioni autonome – istituzioni sanitarie.

 

Prva istrska pokrajinska razstava je prva razstava, ki je imela namen v okviru habsburške monarhije predstaviti širši javnosti umetnostno bogastvo Istre ter vse nove dosežke cloveške ustvarjalnosti v tem prostoru. V Kopru so 1. maja 1910 slovesno odprli vsestransko razstavo, ki je bila odprta vse do konca oktobra. Organizirana je bila po modelu svetovnih razstav in predstavljala prepleteni kulturni, zgodovinski in gospodarski razvoj Istre od prazgodovine do 20. stoletja. Razdeljena je bila v sedem sekcij: Kmetijstvo, Industrija, Pomorstvo (z akvarijem), Šolstvo, Umetnost – znanost – literatura, Kopališke ustanove – zdravilišca – športna letovišca, Samostojne korporacije in zdravstvene ustanove.

 

Razstava / Mostra ] [ Predavanja / Conferenze ] [ Publikacije / Pubblicazioni ] [ Tisk / Stampa ]