PRIREDITVE / EVENTI

Franciscejski kataster v Istri

Četrtek | Giovedì8-VII-2021, 21.30 h: Koper, dvorišče nekdanjega samostana sv. Klare | Capodistria, giardino dell’ex convento di S. Chiarasedež Pokrajinskega arhiva Koper | sede dell’Archivio regionale di Capodistria (Kapodistriasov trg | piazz.le Ioannis Kapodistrias, 1) predstavitev zbornika | presentazione degli attiFranciscejski kataster v Istri – Il Catasto franceschino in Istria – Franciskanski katastar u Istrivzpostavitev, […]

Tiskovna konferenca ob zaključku projekta Capod'Istria - KoperIstra 1619-1819-2019

Nel corso della conferenza stampa di chiusura del progetto sono stati presentati i nuovi volumi e annunciate le loro presentazioni. E’ stata inoltre inaugurata la mostra “Contrade e chiese di Capodistria”. Na tiskovni konferenci ob zaključku projekta so bile predstavljene nove publikacije in napovedane njihove predstavitve. Uradno je bila tudi odprta razstava “Kontrade in cerkve […]

Kontrade in cerkve v Kopru / Contrade e chiese di Capodistria

razstava | mostra: 24-VI-2021 ~ 11-VII-2021  (00.00 – 24.00 h) Koper, Stara loža | Capodistria, Loggia vecchia (Čevljarska ulica | Calegaria, 1) uredništvo | curatela: Marijan Bradanović, Neža Čebron Lipovec, Dean Krmac, Tim Mavrič, Marina Paoletić, Deborah Rogoznica, Salvator Žitko, Ivan Zupanc, Matej Župančič zasnova in organizacija | ideazione e organizzazione: Humanistično društvo Histria – […]

Zaključni program / Programma di chiusura

Eventi a conclusione del programma / Prireditve ob zaključku programa “Capod’Istria – KoperIstra 1619-1819-2019”: 24-VI-2021 ~ 11-VII-2021 (00.00 – 24.00 h) Koper, Stara loža / Capodistria, Loggia vecchia (Čevljarska ulica | Calegaria, 1) razstava | mostra: Kontrade in cerkve v Kopru / Contrade e chiese di Capodistria   Četrtek | Giovedì 24-VI-2021, 21.30 h: Koper, […]

Koper - Capodistria 1619-1819-2019

RAZSTAVA / MOSTRA Virtualni ogled  / Visita virtuale

Ciborij Svetega Nazarija

Obstoj ciborija so zagovarjali že Antonio Alisi (1932) in Wolfgang Wolters (1976), vendar so v zadnjih letih prevladale domneve, da so bili fragmenti arhivoltov, ki jih hrani Pokrajinski muzej v Kopru del drugega spomenika. Z analizo materialnih ostankov in naslonom na arhivske in objavljene vire, Jure Vuga prispeva obsežno argumentacijo, ki skuša utemeljiti obstoj ciborija […]

Kaštel Petrapilosa / Il Castello di Pietrapelosa

Matija Nežić nas vodi na odkrivanje gradu Petrapilosa pri Buzetu v Istri. Začetki dvorca segajo v leta okoli 1000, v novejšem času je bil v lasti družine Gravisi in opuščen okoli leta 1620. Z obnovitvenimi deli, ki so trajala 25 let, je bilo njegovo propadanje ustavljeno in grad je zdaj mogoče obiskati. Projekt prenove je prejel številne nagrade, med katerimi tudi posebno omembo komisije Europa Nostra. Matija Nežić ci porta alla scoperta del Castello di Pietrapelosa nei pressi di Pinguente in Istria. Il maniero risale agli anni intorno al mille e, in epoche più recenti di proprietà della famiglia Gravisi, è stato abbandonato nel 1620 circa. Con l'intervento di restauro, durato 25 anni, è stata posta fine al suo degrado ed il Castello è oggi visitabile. Il progetto di rinnovo ha ottenuto numerosi premi tra cui la speciale menzione della Commissione di Europa Nostra.

Activitas Histriae 2020

dokumentarni film | film documentario Koper: Vodeni ogled | Capodistria: Visita guidata predogled | anteprima četrtek | giovedì, 31/12/2020 12,00 h (enkratni ogled | passaggio unico) invito / vabilo

Prima Esposizione Provinciale Istriana 01/05/1910 - 01/05/2010

Dokumentarni film / Documentario / Dokumentarfilm: 01/05/2020 -> www.histriaweb.eu

Redna Skupščina - Assemblea ordinaria

La sessione è stata indetta per corrispondenza a causa dell’emergenza sanitaria. Nel corso della riunione sono stati approvati la relazione annua dei lavori e il bilancio della Società per l’anno di esercizio 2019. Si è tra l’altro stabilito che l’attività in presenza venga momentaneamente sospesa.

« Novejse / Recenti Starejse / Vecchie »