HISTRIA COLLOQUIUM VII
Franciscejski kataster v Istri | Il Catasto franceschino in Istria | Franciskanski katastar u Istri

18,00 

HISTRIA COLLOQUIUM VII:
Franciscejski kataster v Istri: vzpostavitev, raziskave, dediščina
Il Catasto franceschino in Istria: impianto, indagini, patrimonio
Franciskanski katastar u Istri: uspostava, istraživanja, baština

ISBN 978-961-7007-09-1

Anno | Leto: 2020

Pagine | Strani: 210

A cura di | Urednik: Ivan Zupanc

Comitato di redazione | Uredniški odbor: Luca Caburlotto, Neža Čebron Lipovec, Dean Krmac, Nina Peca, Elena Poropat Pustijanac, Deborah Rogoznica, Ivan Zupanc, Matej Župančič

Description

‘Franciscejski’ kataster je naročil cesar Franc I. habsburški 23. decembra 1817 z izdajo uredbe o sistematičnem zemljiškoknjižnem pregledu Cesarstva, ki se je začel izvajati ravno v Istri.

Pričujoč zbornik prispevkov Študijskega dne Franciscejski kataster v Istri: vzpostavitev, raziskave, dediščina, ki se je odvijal v Kopru 29. oktobra 2019, ponuja stanje tega velikega kartografskega in dokumentarnega dela, njegovo izpeljavo v Istri z izbranimi študijskimi primeri, njegovo današnjo uporabnost in vrednost kot kulturna dediščina, hkrati pa želi odpreti razpravo o možnosti vpisa v register kulturnih dobrin.

Il Catasto ‘franceschino’ è stato disposto dall’imperatore Francesco I d’Asburgo con l’ordinanza del 23 dicembre 1817 con la quale venne avviato nell’Impero il sistema catastale tavolare, messo in atto proprio a partire dall’Istria.

Il presente volume raccoglie gli interventi della Giornata di Studio Il Catasto franceschino in Istria: impianto, indagini, patrimonio, svoltasi a Capodistria il 29 ottobre 2019, in cui si fa il punto su questa grande opera cartografico-documentaria, sulla sua applicazione in Istria, con la proposta di alcuni casi di studio, sul suo utilizzo odierno e sul suo valore quale bene culturale aprendo la riflessione sulla possibilità di iscrizione nel registro dei beni culturali.

Additional information

Weight 0.4 kg
Dimensions 15 × 21 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *