HISTRIA COLLOQUIUM VI
Sara Menato (ed.): Carpaccio. Sacra Conversatio: Kontekst, ikonografija, raziskave | Contesto, iconografia, indagini | Kontekst, ikonografija, istraživanja

18,00 

HISTRIA COLLOQUIUM VI
Sara Menato (ed.):
Carpaccio. Sacra Conversatio:
Kontekst, ikonografija, raziskave
Contesto, iconografia, indagini
Kontekst, ikonografija, istraživanja

ISBN 978-961-7007-07-7

Anno | Leto: 2019

Pagine | Strani: 222

A cura di | Urednica: Sara Menato

Comitato di redazione| Uredniški odbor:
Luca Caburlotto, Edvilijo Gardina, Primož Krečič, Dean Krmac, Deborah Rogoznica, Mario Steffè, Salvator Žitko

Format | Formato 15 x 21

Prezzo | Cena 18,00 €

Description

Oltarna pala, ki jo je Carpaccio naslikal za koprsko stolnico leta 1516, je eno izmed umetnikovih pomembnih del in rezultat Carpacciovega dolgotrajnega raziskovanja. Obenem predstavlja mejnik in začetek novega obdobja v opusu njegovih delavnic. Kljub temu gre za delo, ki so mu novejše študije o slikarju namenile zgolj obrobno vlogo.

Zbornik vključuje prispevke, predstavljene na Študijskem dnevu “Carpaccio. Sacra Conversatio”, ki je potekal 30. septembra 2016 v Kopru. Zajema še nekatere pomembne dodatne informacije, ki so prav tako v pomoč pri umestitvi dela v njegov zgodovinsko-umetniški kontekst in pri rekonstruiranju njegove zgodovine z vidika naročila, tipologije, sloga in izumov.

 

La pala realizzata da Carpaccio per la cattedrale di Capodistria nel 1516 è un’opera assai significativa, punto di approdo delle ricerche precedenti e pietra miliare per la nuova stagione della bottega carpaccesca. Ciò nonostante, è un’impresa rimasta pressoché ai margini degli studi recenti sul pittore.

Il presente volume raccoglie gli interventi presentati alla Giornata di studio “Carpaccio. Sacra Conversatio” – svoltasi a Capodistria il 30 settembre 2016 – assieme ad alcune preziose aggiunte, inserendo il dipinto nel suo contesto storico artistico e ricostruendone la storia dal punto di vista della committenza, della tipologia, dello stile e dell’invenzione.

 

Kazalo / Indice     Predgovor / Prefazione     Uvodna beseda / Nota introduttiva     Spremna beseda / Presentazione

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 15 × 21 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *