HISTRIA DOCUMENTUM I
Giacomo Fino: Pianta di Capod’Istria

12,00 

HISTRIA DOCUMENTUM I
Giacomo Fino: Pianta di Capod’Istria

ISBN 978-961-92235-2-9

Anno / Leto:              2009

Pagine / Strani:         44 + mappa / karta (46 x 34 cm)

A cura di / Urednik: Dean Krmac

Comitato di redazione / Uredniški odbor:
Dean Krmac, Deborah Rogoznica, Salvator Žitko, Matej Župančič

Format / Formato:   15 x 21 cm

Prezzo / Cena:           12,00 €

 

 

 

 

SKU: HD01 Category:

Description

Načrt Giacoma Fina predstavlja najstarejši ohranjeni tloris mesta Koper. Izdelan je bil 1. avgusta 1619 leta po naročilu koprskega podestata in kapitana Bernarda Malipiera zaradi potreb po utrjevanju mestnega obzidja. Risba, ki jo hrani Državni arhiv v Benetkah, predstavlja poglaviten vir tako za študij geneze mesta, kakor za spoznavanje njegove urbanistične zasnove.

La cartina di Giacomo Fino raffigura la più antica pianta della città di Capodistria sino a noi trasmessa. È stata redatta il 1° agosto 1619 su commissione del podestà e capitano di Capodistria Bernardo Malipiero per le necessità di rinnovo del sistema di fortificazione. Il disegno, conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia, rappresenta un’essenziale fonte per lo studio della genesi della città e del suo impianto urbanistico.

Kazalo / Indice

Spremna beseda / Presentazione

prireditev / evento

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 15 × 21 cm