Miroslav Bertoša (1938 – 2023)

Pula, 7.10.2022. Povjesničar, sveučilišni profesor, znanstveni savjetnik, akademičar, enciklopedist, suradnik Humanističkog društva Histria, dobitnik priznanja Summa Histriae 2020. godine “za iznimna postignuća u istraživanju povijesti sjevernoga Jadrana u ranome novom vijeku, koja su otvorila put novim historiografskim pristupima prošlosti i sadašnjosti Istre”.