Valvasorjeva nagrada

Humanistično društvo Histria je prejelo Valvasorjevo odličje za leto 2017. Društvu je bil podeljen Valvasorjev nagelj “za izjemne dosežke pri nadregionalnem delovanju na področju humanističnega preučevanja na celotnem območju Istre (Hrvaška, Slovenija, Italija)”.

Slovesna podelitev je potekala v ponedeljek, 21. maja 2018, ob počastitvi Mednarodnega dneva muzejev, v Narodni galeriji Slovenije ob prisotnosti ministra za kulturo Antona Peršaka.

Visoko nagrado vsako leto podeljuje Slovensko muzejsko društvo kot najvišjo stanovsko priznanje za posebne dosežke v muzejstvu.

***

La Società umanistica Histria è stata insignita del Premio Valvasor (Valvasorjeva nagrada) per il 2017.

Alla Società è stato conferito il Valvasorjev nagelj (Il garofano di Valvasor) per “gli eccezionali risultati e l’attività panregionale nel campo della ricerca umanistica sul territorio istriano (Croazia,  Slovenia, Italia)”. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo in occasione della Giornata internazionale dei musei, lunedì 21 maggio p.p. presso la Narodna Galerija di Lubiana alla presenza del ministro sloveno per la cultura Anton Peršak.

L’alta onorificenza viene conferita con cadenza annuale dalla Società museale slovena (Slovensko muzejsko društvo) per gli eccezionali risultati conseguiti nel campo museale.

 

tiskovno sporočilo / comunicato stampa      vabilo