HISTRIA DOCUMENTUM VI: Istrianer Staatsbahn

HISTRIA DOCUMENTUM VI:
Istrianer Staatsbahn
Pogledi na gradnjo istrske železnice leta 1875 | Vedute della ferrovia istriana in costruzione nel 1875 | Prikazi izgradnje istarske željeznice 1875. | Ansichten vom Bau der Istrianer Bahn 1875

naslovnica_piccola

 

 

 

Bookshop:

Add to basket

ISBN 978-961-7007-02-2

Anno / Leto. 2016

Pagine / Strani: 102

A cura di / Urednik: Mojca Cerkvenik

Comitato di redazione / Uredniški odbor: Mojca Cerkvenik, Gracijano Kešac, Mirjana Kontestabile Rovis, Dean Krmac, Katarina Marić, Josip Orbanić, Matej Župančič

Format / Formato: 30 x 30

Prezzo / Cena: 20,00 €

 

Istrska državna železnica je eden večjih javnih projektov moderne Istre. Zgrajena je bila predvsem v vojaške namene, vendar je bil njen prispevek h gospodarskemu, družbenemu, demografskemu in kulturnemu razvoju nedvomno pomemben in daljnosežen. Gradnja železnice je dokumentirana na 25 fotografijah, ki jih je posnel Josef Löwy, eden vodilnih avstrijskih fotografov 19. stoletja ter lastnik priznanega podjetja za fotografsko reprodukcijo in tisk. Fotografije iz serije k. k. Istrianer Staatsbahn sodijo na sploh med najstarejše v Istri in imajo zato tudi veliko zgodovinsko vrednost: prikazujejo takšen istrski pejsaž, kot si ga danes sploh ne predstavljamo.

La Ferrovia Istriana dello Stato rappresenta una delle maggiori opere pubbliche dell’Istria moderna. Aldilà dei fini di carattere prevalentemente militare, i benefici economici, sociali, demografici e culturali che ne derivarono furono indubbiamente notevoli e lungimiranti. La fase di costruzione della ferrovia è documentata da 25 fotografie riprese da Josef Löwy, uno dei maggiori fotografi austriaci del XIX secolo nonché proprietario di un rinomato esercizio di riproduzione fotografica e di stampa. Le riprese della serie k. k. Istrianer Staatsbahn si collocano in assoluto tra le prime effettuate in Istria e assumono pertanto anche un notevole valore storico: esse rivelano un panorama istriano oggi inimmaginabile.

 

Prikaz / Recensione

Izložba (Pula) / Mostra (Pola)       Izložba (Buzet) / Mostra (Pinguente)       Razstava (Koper) / Mostra (Capodistria)