HISTRIA EDITIONES

Histria Editiones

 

Založba Histria Editiones pripravlja, objavlja, promovira in razširja publikacije s področja zgodovinske, umetnostne in kulturne dediščine Istre. Dela se objavljajo znotraj serij Histria Colloquium (posvečena zbornikom konferenc, delovnih seminarjev ali preprostih predavanj) in Histria Documentum (posvečena transkripciji dokumentov in drugih virov) ali Extra Series (vse ostalo).

La casa editrice Histria Editiones compila, pubblica, promuove e diffonde pubblicazioni relative al patrimonio storico, artistico e culturale dell’Istria. Le opere vengono edite in ambito alle collane Histria Colloquium (dedicata agli atti di convegni, seminari di studio o semplici conferenze) e Histria Documentum (dedicata alla trascrizione di documenti ed altre fonti) oppure Extra Series (tutte le altre tipologie).

Izdavačka kuća Histria Editiones bavi se osmišljavanjem, objavljivanjem, promoviranjem i distribucijom publikacija koje tematiziraju povijest, umjetničku i kulturnu baštinu Istre. Publikacije se objavljuju u serijama Histria Colloquium (zbornici sa skupova, studijskih seminara ili predavanja) i Histria Documentum (priređivanje i objavljivanje isprava te drugih izvora) ili kao Extra Series (ostalo).

 

Serije / Collane:
Histria Documentum   Histria Colloquium


Izven serije / Fuori collana:
Extra Series   Brochure   Cartoline / Razglednice

 

Bookshop

 

 

 

 

 

katalog / catalogo