BROCHURE V

Mednarodna znanstvena konferenca: Carpaccio. Sacra conversatio: Kontekst, ikonografija, raziskave. Študijski dan ob 500-letnici koprske oltarne pale

Convegno scientifico internazionale: Carpaccio. Sacra conversatio: Contesto, iconografia, indagini. Giornata di studio a 500 anni dalla Pala di Capodistria

Međunarodni znanstveni skup: Carpaccio. Sacra conversatio: Kontekst, ikonografija, istraživanja. Studijski dan povodom 500-godišnjice koparske oltarne pale

ovitekpol ISBN 978-961-7007-00-8
Anno / Leto 2016
Pagine / Strani 32
A cura di / Urednik Maja Plahutnik Nahtigal
Comitato di redazione/ Uredniški odbor Edvilijo Gardina, Dean Krmac, Maja Plahutnik Nahtigal, Daniela Tomšič, Matej Župančič
Format / Formato 15 x 21
Prezzo / Cena
esaurito / pošla

BROCHURE IV

Međunarodni znanstveni skup:
Istra u Velikom ratu: GLAD BOLESTI SMRT. Studijski dan povodom stogodišnjice Prvog svjetskog rata

Convegno scienti fico internazionale:
L’Istria nella Grande guerra. FAME MALATTIE MORTE. Giornata di studio nel centenario della prima guerra mondiale

Mednarodna znanstvena konferenca:
Istra v Veliki vojni: GLAD BOLEZNI SMRT. Študijski dan ob stoletnici Prve svetovne vojne

e-brochure_copertina_web ISBN 978-961-93210-6-5
Anno / Leto 2014
Pagine / Strani 36
A cura di / Urednik Elena Poropat Pustijanac
Comitato di redazione/ Uredniški odbor Sabina Damiani, Danijela Doblanović, Dean Krmac,
Elena Poropat Pustijanac,
Matej Župančič
Format / Formato 15 x 21
Prezzo / Cena esaurito / pošla

BROCHURE III

Mednarodna znanstvena konferenca: Začetki spomeniške službe v Istri. Študijski dan o istrski kulturni dediščini

Convegno scientifico internazionale: Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria. Giornata di studio sul patrimonio culturale istriano

Međunarodni znanstveni skup: Počeci konzervatorske službe u Istri. Studijski dan o istarskoj kulturnoj baštini

brochure_civica commissione_cop

ISBN

978-961-92235-9-9

Anno / Leto

2011

Pagine / Strani

32

A cura di / Urednik

Deborah Rogoznica

Comitato di redazione/ Uredniški odbor

Marijan Bradanović, Dean Krmac, Deborah Rogoznica, Matej Župančič

Format / Formato

15 x 21

Prezzo / Cena

esaurito / pošla

BROCHURE II

Okrogla miza: Epidemične bolezni v Istri med 19. in 20. stoletjem. Študijski dan o historični demografiji Istre

Tavola rotonda: Le malattie epidemiche in Istria tra ‘800 e ‘900. Giornata di studio di demografia storica dell’Istria

Okrugli stol: Zarazne bolesti u Istri između 19. i 20. stoljeća. Studijski dan o povijesnoj demografiji Istre

 
Brochure_epidemie_cop

ISBN

978-961-92235-4-3

Anno / Leto

2009

Pagine / Strani

28

A cura di / Urednik

Dean Krmac

Comitato di redazione/ Uredniški odbor

Dean Krmac, Euro Ponte, Deborah Rogoznica, Matej Župančič

Format / Formato

15 x 21

Prezzo / Cena

esaurito / pošla