PRESS

V kolikor bi želeli prejemati sporočila za medije z naše strani, sporočite to na naš mail naslov /Chi è interessato a ricevere i nostri comunicati stampa è pregato di comunicarlo per posta elettronica: histria@histriaweb.eu

 

20/06/2021

Capod’Istria KoperIstra, 1619-1819-2019: zaključni program – tiskovna konferenca / programma di chiusura – conferenza stampa

 

27/03/2020

Odpovedani vsi dogodki v prisotnosti – Annullati tutti gli eventi in presenza

 

23/12/2019

Activitas Histriae: tiskovna konferenca zaključek leta in podelitev nagrad – conferenza stampa fine anno e premi

 

22/11/2019

Istrske freske: Draguć – Hum – Roč / Affreschi istriani: Draguccio – Colmo – Rozzo: napoved vodenega ogleda

 

23/10/2019

Franciscejski kataster v Istri / Il Catasto franceschino in Istria – najava kolokvija / annuncio del colloquio

 

26/7/2019

Capod’Istria KoperIstra, 1619-1819-2019: predstavitev projekta – tiskovna konferenca / presentazione progetto – conferenza stampa

 

21/12/2018

Activitas Histriae: vabilo tiskovna konferenca zaključek leta – invito conferenza stampa fine anno

 

14/12/2018

Posljednji car u Istri / L’ultimo imperatore in Istria – najava objave / annuncio della pubbliazione

 

23/10/2018

Verlustliste – najava objave / annuncio della pubblicazione

 

22/05/2018

Društvo Histria prejelo Valvasorjevo nagrado – objava

 

30/03/2018

Posljednji car u Istri / L’ultimo imperatore in Istria – najava izložbe / annuncio della mostra

 

11/01/2018

Istra v Veliki vojni / l’Istria nella Grande guerra – napoved predstavitve

 

27/12/2017

Activitas Histriae – vabilo tiskovna konferenca zaključek leta – invito conferenza stampa di fine anno

 

23/12/2017

Istra v Veliki vojni – objavljen nov naslov

 

06/11/2017

Minjera – predavanje in vodeni ogled / conferenza e visita guidata

 

17/10/2017

Histria – novo vodstvo / nuova dirigenza

 

08/09/2017

Istrianer Staatsbahn – najava razstave Buzet

 

27/12/2016

Activitas Histriae: vabilo tiskovna konferenca zaključek leta – invito conferenza stampa fine anno

 

21/12/2016

Istrianer Staatsbahn – najava razstave

 

03/12/2016

22. Sa(n)jam knjige u Istri – sodelovanje na knjižnem sejmu

 

24/10/2016

Pietro Nobile: Viaggio artistico attraverso l’Istria – napoved predstavitve

 

26/09/2016:

Carpaccio. Sacra Conversatio – napoved konference / annuncio convegno

 

20/09/2016:

Pietro Nobile: Viaggio artistico in Istria – apertura mostra Roma

 

31/05/2016:

Pietro Nobile: Viaggio artistico attraverso l’Istria – apertura mostra Trieste

 

26/04/2016:

Franc I. v Istri – Francesco I in Istria – napoved dogodka / annuncio evento

 

22/12/2015:

Activitas Histriae: vabilo tiskovna konferenca zaključek leta – invito conferenza stampa fine anno

 

05/12/2015:

Artisti moderni triestini alla Prima esposizione provinciale istriana / Moderni tržaški umetniki na Prvi istrski pokrajinski razstavi – annuncio conferenza / napoved predavanja

 

03/12/2015:

Il grande Acquedotto istriano / Veliki Istrski vodovod – annuncio conferenza / napoved predavanja

 

26/11/2015:

Začetki spomeniške službe v Istri / Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria – predstavitev knjige / presentazione volume

 

 16/11/2015:

L’Istria nelle Grande guerra – Il giorno più tragico: Wagna, 23 novembre 2015 – annuncio conferenza

 

27/12/2014:

Activitas Histriae: vabilo tiskovna konferenca zaključek leta – invito conferenza stampa fine anno

 

20/11/2014:

Markov lev z Armerije – Il Leone marciano dell’Armeria – Markov lav s Armerije (annuncio tavola rotonda / napoved okrogle mize)

 

30/09/2014 :

Istra u Velikom ratu – L’Istria nella Grande guerra – Istra v Veliki vojni (annuncio convegno / napoved konference)

 

10/09/2014:

Tre Crocifissi istriani (annuncio conferenza)

 

28/04/2014:

Perom i šakama: predstavljanje knjige

 

27/12/2013:

Activitas Histriae: vabilo tiskovna konferenca zaključek leta – invito conferenza stampa fine anno

 

03/12/2013:

19. Sa(n)jam knjige u Istri (udeležba / partecipazione)

 

25/11/2013:

Franciscus Zeno: Visitationes Generales – Status Dioecesis (presentazione volume Capodistria)

 

19/09/2013:

Bradanović: Istra iz putnih mapa Pietra Nobilea (predstavitev Koper)

 

16/07/2013:

Pietro Nobile a Capodistria (apertura della mostra)

 

30/05/2013:

Nobile u Opatiji (otvoritev razstave – izvestje)

 

08/04/2013:

Nobile u Rijeci (otvoritev razstave – izvestje)

 

25/02/2013:

Prvi moderni popis v Istri – Il primo censimento moderno in Istria (najava predstavitve – annuncio della presentazione)

 

28/01/2013:

Pietro Nobile: Pula-Pola, Sveta Srca (otvoritev razstave – izvestje)

 

29/12/2012:

Bolezni in javno zdravje v Istri (okrogla miza – izvestje)

 

22/12/2011:

Activitas Histriae (annuncio della mostra)

 

2/11/2011 :

Piran in Istrski deželni zbor (najava predavanja)

 

1/6/2011:

Začetki spomeniške službe v Istri – Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria (giornata di studio – študijski dan)

 

4/4/2011:

Dieta istriana – Istrski zbor (celebrazione solenne e conferenza – svečano obeleževanje in predavanje)

 

26/2/2011:

Istarski sabor (najava)

 

26/2/2011:

Dieta istriana (annuncio)

 

26/2/2011:

Istrski zbor (napoved)

 

10/2/2011:

Epidemie – Epidemije (presentazione volume – predstavitev zbornika)

 

27/12/2010:

Activitas Histriae (zaključek – chiusura)

 

4/6/2010:

Prima Esposizione Provinciale Istriana (zaključek – chiusura – zatvaranje)

 

21/5/2010:

Prima Esposizione Provinciale Istriana (presentazione del documentario)

 

21/5/2010:

Prva istrska pokrajinska razstava (predstavitev dokumentarnega filma)

 

6/5/2010:

Prva istrska pokrajinska razstava – Prima Esposizione Provinciale Istriana – Prva istarska pokrajinska izložba (prireditve – eventi – priredbe)

 

27/4/2010:

Prva istrska pokrajinska razstava – Prima Esposizione Provinciale Istriana (otvoritev – apertura)

 

19/11/2009:

Prva istrska pokrajinska razstava – Prima Esposizione Provinciale Istriana (napoved – annuncio)

 

11/11/2009:

Histria in Libris (prireditve – eventi – događaji)

 

3/11/2009:

Histria in Libris (napoved)

 

3/11/2009:

Histria in Libris (annuncio)

 

2/10/2009:

Malattie epidemiche – Epidemične bolezni (giornata di studio – Študijski dan)

 

16/9/2009:

Kultura zdravstva v Istri – La cultura della sanità in Istria (predavanje – conferenza)

 

26/7/2009:

Pianta di Capod’Istria

 

2/4/2009:

Krkavčanski Kamen (presentazione volume – predstavitev zbornika)

 

21/11/2007:

Protestantizam u Istri (presentazione e conferenza- predstavitev in predavanje)

 

25/10/2007:

Istra v popisu prebivalstva iz 1857 – L’Istria nel censimento demografico del 1857 (predavanje in napoved – conferenza e annuncio)

 

3/9/2007:

150 godina od prvog modernog habsburškog popisa stanovništva (Studijski dan)

 

3/9/2007:

150 anni dal primo censimento asburgico moderno (Giornata di studio)

 

3/9/2007:

150 let od prvega modernega habsburškega popisa prebivalstva (Študijsko posvetovanje)

 

3/9/2007:

150 jahre nach durchführung der ersten modernen volkszählung in der Habsburgermonarchie (Studientag)

 

12/5/2007:

Razgovor strokovnjakov z domačini o Kamnu – A proposito della Pietra: esperti e paesani a confronto