KRKAVČANSKI KAMEN

Krkavčanski kamenZasnova in organizacija / Ideazione e organizzazione:

 

Humanistično društvo Histria – Società umanistica Histria – Humanističko društvo Histria

 

Krkavčanski Kamen že dolgo na razne načine veže zanimanje domačinov, ki v njem vidijo neločljivi del svoje kulturne krajine in tudi materialne in nematerialne dediščine. Odkar je nanj opozoril mladi Vinko Šribar, vzbuja že več kot pol stoletja tudi zanimanje strokovnjakov. Danes se strokovna mnenja ob Kamnu še krešejo, tudi po opredelitvi Federica Zerija, glede pomena Kamna v krajini, pa tudi ob poskusih razlage obeh reliefov in ob dataciji nastanka.

 

La Pietra di Carcauze già da diversi anni attrae l’interesse della popolazione locale, la quale vede in essa una parte integrante del proprio paesaggio culturale ma anche del patrimonio materiale e spirituale. Già da più di mezzo secolo invoca anche l’attenzione degli esperti in seguito alla segnalazione di Vinko Šribar. I pareri scientifici a riguardo del ruolo nel paesaggio sono oggi contrastanti anche dopo la definizione di Federico Zeri, come anche le interpretazioni dei due rilievi scolpiti e della datazione del monolite.

 

Simpozij / Convegni / Skupovi
Publikacije / Pubblicazioni