HISTRIA DOCUMENTUM III
Zemaljski sabor Markgrofovije Istre | Dieta provinciale del Margraviato d’Istria | Deželni zbor Mejne grofije Istre | Landtag der Markgrafschaft Istrien (1861 – 1916)

12,00 

HISTRIA DOCUMENTUM III
Zemaljski sabor Markgrofovije Istre
Dieta provinciale del Margraviato d’Istria
Deželni zbor Mejne grofije Istre
Landtag der Markgrafschaft Istrien
(1861 – 1916)

Redoslijed sjednica – Popis zastupnika
Indice delle sedute – Elenco dei deputati
Zaporedje sej – Seznam poslancev
Übersicht der Sitzungen – Liste der Mitglieder

ISBN 978-961-93210-0-3

Anno / Leto:               2011

Pagine / Strani:          128

A cura di / Urednik: Dean Krmac, Elena Poropat

Comitato di redazione / Uredniški odbor:
Pierpaolo Dorsi, Gracijano Kešac, Harald Krahwinkler, Dean Krmac, Gordana Milaković, Elena Poropat, Deborah Rogoznica, Tajana Ujčić, Salvator Žitko, Matej Župančič

Format / Formato:   17 x 24 cm

Prezzo / Cena:            12,00 €

SKU: HD03 Category:

Description

La Dieta provinciale del Margraviato d’Istria venne istituita con la patente imperiale del 26 febbraio 1861, la quale divideva l’Impero asburgico in 21 provincie, ciascuna con una propria assemblea provinciale (Landtag). La Dieta istriana è stata corpo rappresentativo regionale del Margraviato d’Istria nel periodo dal 1861 al 1916. Era guidata dal Capitano provinciale, nominato dall’imperatore, per un mandato di sei anni e contava 30 membri, di cui 27 eletti e 3 per voto virile (i vescovi delle diocesi di Trieste-Capodistria, Parenzo-Pola e Veglia). Fino al 1873 gli stessi deputati eleggevano dalle proprie fila due deputati ed altrettanti sostituti da inviare al Consiglio di stato di Vienna, il Reichsrat. Nell’ambito delle proprie competenze, La Dieta istriana riusciva a risolvere le più importanti questioni della vita economica e sociale del paese.

Deželni zbor Mejne grofije Istre je bil osnovan na temelju cesarskega patenta z dne 26. februarja 1861, ki je habsburško cesarstvo razdelil na 21 dežel z lastnim deželnim zborom (Landtag). Istrski zbor predstavlja deželno predstavniško telo Mejne grofije Istre v obdobju od 1861 do 1916. Vodil ga je deželni kapitan, ki ga je imenoval cesar za šestletno mandatno obdobje, štel je 30 poslancev, od katerih je bilo 27 voljenih, po funkciji pa so bili v njem še 3 virilisti (tržaško-koprski, poreško-puljski in krški škof). Do leta 1873 so poslanci iz svoje srede volili tudi po 2 poslanca in njuna namestnika za dunajski državni zbor (Reichsrat). Istrski deželni zbor je v okviru svojih pristojnosti reševal najpomembnejša vprašanja s področja gospodarskega in družbenega življenja dežele.

Sadržaj / Indice / Kazalo / Inhalt

Uvodna riječ / Cenni introduttivi / Uvodna beseda / Zum Geleit

Additional information

Weight 0.38 kg
Dimensions 17 × 24 cm