Robert Matijašić akademik

Na izbornoj skupštini Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koja se održala u Zagrebu 16. svibnja 2024., predsjednik Humanističkog društva Histria Robert Matijašić  izabran je za redovitog člana HAZU u Razredu za društvene znanosti. Nella seduta elettorale dell’Accademia croata di scienze ed arti, tenuta a Zagabria il 16 maggio 2024, il presidente della Società umanistica Histria […]