Ciborij Svetega Nazarija

Obstoj ciborija so zagovarjali že Antonio Alisi (1932) in Wolfgang Wolters (1976), vendar so v zadnjih letih prevladale domneve, da so bili fragmenti arhivoltov, ki jih hrani Pokrajinski muzej v Kopru del drugega spomenika. Z analizo materialnih ostankov in naslonom na arhivske in objavljene vire, Jure Vuga prispeva obsežno argumentacijo, ki skuša utemeljiti obstoj ciborija beneškega tipa v srednjeveški koprski stolnici.

L’esistenza del ciborio era già stata sostenuta da Antonio Alisi (1932) e da Wolfgang Wolters (1976), ma negli ultimi anni si è ipotizzato che i frammenti degli archivolti conservati presso il Museo regionale di Capodistria facessero parte di un altro monumento. Analizzando i resti materiali e basandosi su fonti d’archivio e pubblicate, Jure Vuga presenta nuovi argomenti atti a giustificare l’esistenza di un ciborio di tipo veneziano nella cattedrale medievale di Capodistria.

predavanje / conferenza

sreda / mercoledì,   30/12/2020  20,00 h

 

vabilo / invito