Franciscejski kataster v Istri

Četrtek | Giovedì
8-VII-2021, 21.30 h:

Koper, dvorišče nekdanjega samostana sv. Klare | Capodistria, giardino dell’ex convento di S. Chiara
sedež Pokrajinskega arhiva Koper | sede dell’Archivio regionale di Capodistria (Kapodistriasov trg | piazz.le Ioannis Kapodistrias, 1)

predstavitev zbornika | presentazione degli atti
Franciscejski kataster v Istri – Il Catasto franceschino in Istria – Franciskanski katastar u Istri
vzpostavitev, raziskave, dediščina – impianto, indagini, patrimonio – uspostava, istraživanja, baština
uredil | a cura di
Ivan Zupanc

HISTRIA COLLOQUIUM VII

Referenti | Relatori:
Pierpaolo Dorsi
Aleksej Kalc
urednik in avtorji | il curatore e gli autori

 

invito / vabilo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *