KULTURA ZDRAVSTVA V ISTRI – LA CULTURA DELLA SANITÀ IN ISTRIA

Le malattie che nella storia dell’umanità hanno più drammaticamente falcidiato le vite umane, le pandemie e le epidemie, hanno tenuto costantemente impegnata la sanità anche in Istria. A condizionare e ad incidere su periodi di relativa o grande crescita demografica è stato in primo luogo il manifestarsi, ad intervalli di più o meno intensa diffusione, di malattie infettive che hanno influito in maniera spesso determinante sulla dinamica della popolazione istriana anche a causa della sua posizione geografica molto esposta (mare) e dello stato sociale ed economico (zona ad ampia maggioranza agricola) in cui essa si ritrovava.

 

Bolezni, ki so v zgodovini človeštva najbolj dramatično kosile po življenjih, pandemije in epidemije, so zdravstvo ves čas vsestransko zaposlovale tudi v Istri. Vpliv na zmeren ali silovit demografski razvoj je v prvi vrsti imelo, v daljših ali krajših razmikih, širjenje nalezljivih bolezni, ki so često vplivale na odločujoč način na dinamiko istrskega prebivalstva tudi zaradi zelo izpostavljene geografske obmorske lege in zaradi specifičnega družbenega in gospodarskega (pretežno kmetijskega področja) položaja.

 

 

Simpoziji / Convegni / Skupovi
Predavanja / Conferenze / Izlaganja
Publikacije / Pubblicazioni