Pietro Nobile – razstave

PIETRO NOBILE: Viaggio artistico attraverso l’Istria

Istarski motivi početkom 19. stoljeća / Motivi istriani di inizio Ottocento / Istrski motivi z začetka 19. stoletja

L’esposizione propone, attraverso 82 disegni, le vedute di paesaggi, panorami e monumenti relativi a località istriane (Muggia, Capodistria, Pirano, Parenzo, Rovigno, Pola, Dignano, Sanvincenti, Albona, Antignana, Pisino, Fianona, Laurana, Montona, Buie…) realizzati dall’architetto ticinese nella sua qualità di responsabile della Direzione delle Fabbriche di Trieste durante i viaggi in Istria, intorno al 1815, atti alla progettazione di strade. La collezione, custodita presso l’Archivio di Stato di Fiume, ha un grosso valore documentaristico in quanto testimone di soggetti non documentati e non conservati sino ad oggi.

Na 82 risbah istrskih krajev (Milje, Koper, Piran, Poreč, Rovinj, Pula, Vodnjan, Savičenta, Labin, Tinjan, Pazin, Plomin, Lovran, otovun, Buje …) prikazuje vedute, panorame in spomenike, ki jih je narisal arhitekt Pietro Nobile iz Ticina v Švici, ko je bil v Trstu kot vodja Uprave za javne gradnje (Direzione delle fabbriche) odgovoren tudi za načrtovanje cest ter je med potovanji po Istri, okoli leta 1815, tudi risal. Zbirko teh risb hrani Državni arhiv na Reki. Risbe imajo veliko dokumentarno vrednost, saj prikazujejo tudi vsebine, ki niso do danes ohranjene niti drugače zabeležene.

 

RAZSTAVE / ESPOSIZIONI / IZLOŽBE:

 

pozivnica nobile Pula / Pola / Pulj

Sveta Srca – Sacri Cuori (Arheološki muzej Istre)

25/01/2013 – 25/02/2013

DAR-poz Rijeka / Fiume / Reka

Rezidencija vojvode Josipa Habsburškog / Palazzo dell’arciduca Giuseppe
d’Asburgo
(Državni arhiv u Rijeci)

04/04/2013 – 25/04/2013

pozivnica_Pietro Nobile_Opatija Opatija / Abbazia

Umjetnički paviljon/Padiglione artistico “Juraj Šporer” (Hrvatski muzej turizma)

28/05/2013 – 30/06/2013

Pietro Nobile_invito_pmk Koper / Capodistria / Kopar

Palača/Palazzo Tacco (Pokrajinski muzej Koper – Museo regionale di Capodistria)

19/07/2013 – 30/09/2013

copertina  Trieste / Trst

Palazzo / Palača Brambilla Morpurgo (Biblioteca Statale Stelio Crise Trieste)

06/07/2016 – 09/07/2016

 Roma / Rim

Palazzo / Palača Poli (Istituto centrale per la grafica)

22/09/2016 – 06/11/2016