Zaključni program / Programma di chiusura

Eventi a conclusione del programma / Prireditve ob zaključku programa

“Capod’Istria – KoperIstra 1619-1819-2019”:

24-VI-2021 ~ 11-VII-2021
(00.00 – 24.00 h)

Koper, Stara loža / Capodistria, Loggia vecchia
(Čevljarska ulica | Calegaria, 1)

razstava | mostra:
Kontrade in cerkve v Kopru / Contrade e chiese di Capodistria

 

Četrtek | Giovedì
24-VI-2021, 21.30 h:

Koper, dvorišče nekdanjega samostana sv. Klare / Capodistria, giardino dell’ex convento di S. Chiara
sedež Pokrajinskega arhiva Koper | sede dell’Archivio regionale di Capodistria
(Kapodistriasov trg | piazz.le Ioannis Kapodistrias, 1)

predstavitev monografije | presentazione della monografia
Koper. Urbana geneza / Capodistria. Genesi urbana

 

Četrtek | Giovedì
8-VII-2021, 21.30 h:

Koper, dvorišče nekdanjega samostana sv. Klare / Capodistria, giardino dell’ex convento di S. Chiara
sedež Pokrajinskega arhiva Koper | sede dell’Archivio regionale di Capodistria
(Kapodistriasov trg | piazz.le Ioannis Kapodistrias, 1)

predstavitev zbornika | presentazione degli atti
Franciscejski kataster v Istri / Il Catasto franceschino in Istria / Franciskanski katastar u Istri

 

program pdf / programma pdf

 

Prireditve so organizirane v skladu z veljavnimi ukrepi za preprečevanje okužbe covid-19. Organizator si pridržuje pravico do preklica ali preložitve posamezne prireditve. Morebitne spremembe bodo objavljene na tej spletni strani.
Gli eventi vengono organizzati in ottemperanza alle misure di prevenzione da contagio covid-19 vigenti. L’organizzatore si riserva la facoltà di annullare o rinviare il singolo evento. Eventuali cambiamenti verranno resi noti su questa pagina web.

 

Tiskovna konferenca / Conferenza stampa