HISTRIA COLLOQUIUM VI

Carpaccio. Sacra Conversatio:
Kontekst, ikonografija, raziskave
Contesto, iconografia, indagini
Kontekst, ikonografija, istraživanja

Bookshop:

Add to basket

ISBN 978-961-7007-07-7
Anno | Leto 2019
Pagine | Strani 222
A cura di | Urednik Sara Menato
Comitato di redazione| Uredniški odbor Luca Caburlotto, Edvilijo Gardina, Primož Krečič, Dean Krmac, Deborah Rogoznica, Mario Steffè, Salvator Žitko
Format | Formato 15 x 21
Prezzo | Cena 18,00 €

Oltarna pala, ki jo je Carpaccio naslikal za koprsko stolnico leta 1516, je eno izmed umetnikovih pomembnih del in rezultat Carpacciovega dolgotrajnega raziskovanja. Obenem predstavlja mejnik in začetek novega obdobja v opusu njegovih delavnic. Kljub temu gre za delo, ki so mu novejše študije o slikarju namenile zgolj obrobno vlogo.

Pričujoči zbornik vključuje prispevke, predstavljene na Študijskem dnevu “Carpaccio. Sacra Conversatio”, ki je potekal 30. septembra 2016 v Kopru. Zajema še nekatere pomembne dodatne informacije, ki so prav tako v pomoč pri umestitvi dela v njegov zgodovinsko-umetniški kontekst in pri rekonstruiranju njegove zgodovine z vidika naročila, tipologije, sloga in izumov.

La pala realizzata da Carpaccio per la cattedrale di Capodistria nel 1516 è un’opera assai significativa, punto di approdo delle ricerche precedenti e pietra miliare per la nuova stagione della bottega carpaccesca. Ciò nonostante, è un’impresa rimasta pressoché ai margini degli studi recenti sul pittore.

Il presente volume raccoglie gli interventi presentati alla Giornata di studio “Carpaccio. Sacra Conversatio” – svoltasi a Capodistria il 30 settembre 2016 – assieme ad alcune preziose aggiunte, inserendo il dipinto nel suo contesto storico artistico e ricostruendone la storia dal punto di vista della committenza, della tipologia, dello stile e dell’invenzione.

Kazalo / Indice     Predgovor / Prefazione     Uvodna beseda / Nota introduttiva     Spremna beseda / Presentazione